Sommeren 2020 starter tre nye personer i prosjektet Den nye oljen. Se stillingsannonsen og søk her! (Søknadsfrist: 13.04.2020)

Prosjektet Den nye oljen ble startet for å engasjere dagens unge i en faktabasert samfunnsdebatt knyttet til energi, klima, teknologi og velferd. 

Klimakrisen er her, det stiller ikke lenger noen spørsmål om, men hvordan skal vi nå målene i Parisavtalen? Og hva kan vi bruke den kompetansen vi har opparbeidet oss gjennom 50 år med olje og gass til? Det er bare noen av mange spørsmål studentene skal stille – og prøve å finne svar på. 

Vi som er ansatt i Den nye oljen er engasjert i en periode på 1 år. Derfor trenger vi nye engasjerte unge som tar over vår plass. Norsk olje og gass ser derfor etter studenter eller nyutdanna til et års engasjement i prosjektet Den Nye Oljen.